ÁSZF
Általános szerződési feltételek

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató és adatai

Nagy Róbert /Lash Gabriel

Nagy-Gábriel Éva /Lash Gabriel
Székhely: 5600 Békéscsaba, Ostoros 46.
Központi ügyintézési hely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 51. fsz. 17.
Képviselő felelős személy (CPNP): Nagy Róbert, ÉS  Nagy-Gábriel Éva
Telefon: +36-70-672-0532
Adószám: HU53567213 termék forgalmazó és viszonteladó, (CPNP) Nagy-Gábriel éva +36705230484
E-mail: info@lashgabriel.hu

Szerződés nyelve: Magyar

web: http://lashgabriel.hu,
email: info@lashgabriel.hu

1.2 A Vásárló
Aki a Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, és kötelesek megadni vállalkozása cége adószámát is.

1.3 A Szállító
A Szolgáltató által megbízott csomagszállító cég.

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele
Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruház Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 Az ÁSZF hatálya
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház Szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

3.1. Regisztráció
A minden oldalon megtalálható Fiókom menüpont alatt, az ott lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.2 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő Szerződés írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol, amely Szerződések hozzáférhetőek a Korábbi vásárlásokban. A Szerződés nyelve magyar.
A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
A Webáruházban vényköteles gyógyszerek nem vásárolhatóak. Az all in lash termékekekt cégünk EU-n belüli viszonteladóként továbbítja. Vagy közvetiti.

3.3 Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház Elérhetőségeink menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

Oktatás megrendelése esetén a befizetett foglaló, vagy a teljes oktatási díj összege nem jár vissza, amennyiben a tanuló lemondja, vagy nem tud részt venni az oktatáson! Valamint akkor sem amikor magatartásával zavarja a többieket és vagy az oktatót és ezért a tanfolyamról kizárják. Amennyiben a tanuló az oktatás elméleti részét követően – az oktatás első 2 órája – úgy dönt, hogy nincs megelégedve az oktatóval/az oktatás minőségével/az elhangzott információkkal 100% pénz visszafizetési garanciát vállal cégünk, amit 15 munkanapon belül visszautalunk a tanuló által megadott számlaszámra! Ezért csupán annyit kérünk, hogy részletesen indokolja meg, hogy mi az, amivel nem volt megelégedve, hogy ebből mi tudjunk tanulni, így a továbbiakban az ügyfeleinket teljes mértékben ki tudjuk szolgálni. Az oktatás megrendelésére azaz lefoglalására, előre kifizetett öszegek foglalónak minősülnek.

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

A szervezők vis maior esetén a szolgáltatás egyes részeitől vagy egészétől elállhatnak, azért felelősséget nem vállalnak !

3.4 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét vagy a futárszolgálatnál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti, vagy a személyes átvételi pontokon készpénzben. A futárszolgálat a készpénz átvételéről elismervényt ad. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a futárszolgálat részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Lehetőség van a Webáruházban bankkártyás fizetésre, illetve kiegyenlítheti a vételárat bankszámlaszámunkra történő előre utalással. A vételárat minden esetben forintban kell kiegyenlíteni, az euroban jelzett árak tájékoztató jellegűek.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0″ Ft-os vagy “1″ Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

3.5 Szállítási módok
Futárszolgálatos szállítás utánvéttel
Az összeget a Vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a házhoz szállítást. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétől függően. A házhoz szállítás díját a vásárlás befejezése előtt a Webáruház kijelzi a Vásárló számára. Az utánvét díjának kezelését a futárszolgálat pluszban elkéri így annak költsége a vételár fuzetésekor a vásárlót terheli. (minimum 750ft) .

A garancia levelet a csomag tartalmazza, a számlát e-mailben kerül kézbesítésre. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

3.6 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a futárszolgálat kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

4. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak miután a csomagot átvette 14 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.Az ÁSZF-be mindenkor beletartozik a termékek leírása annak elolvasása és előzetes tudomásul vétele. Amennyiben Szolgáltatást vagy Oktatást vásárol vagy rendel meg elolvassa a Szolgáltatásra Vagy Oktatásra vonatkozó minden leírást és azt megértve tudomásul veszi mint szerződést.

5. Adatvédelem, adatbiztonság

5.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat: név, szállítási cím, elektronikus levelezési cím, elérhetőségi telefonszáma.
Választhatóan megadható adatokat: egyéb közlendő, számlázási cégnév.
A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a futárszolgálat, illetve a futárszolgálat Megbízottja rendelkezésére: megrendelő neve, teljes szállítási cím, egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok), a megrendelés összege házhoz szállítással együtt (utánvétes megrendelés esetén), a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.
A futárszolgálat, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

5.2 Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a Vásárló az Fiókom menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. A Vásárló, adatainak törlését az Elérhetőségeink oldalon megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonon kérheti.

6. Egyebek

6.1 Biztonság
A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2 Felelősség kizárása
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6.3 Szerzői jogok
A http://lashgabriel.hu főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy a http://lashgabriel.hu, http://insmile.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.A Lash Gabriel márka védett így a törvény védi.

6.4 Jogviták
A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

6.5 Termékekhez kapcsolódó képek és videók
Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet, videót és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen, videón látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni.
Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, videót, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlgesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.

7. VIP Club ( csak VIP Club tagok részére)

VIP Club csoport szabályzat.

Mit ad az új Klub számotokra?

INGYENES részvétel minden egyes Műszempillaépítő-és hosszabbító Szemináriumon
-Ha nem vagy klubtag, akkor a Szemináriumok alkalmanként 25.000 Ft, azonban ha része vagy klubunknak díjmentesen rész vehetsz rajta.-Ha a Klub tagja vagy, de valamilyen okból kifolyólag nem tudsz részt venni Szemináriumokon, videóanyag formájában megkapod-Előreláthatólag 2 havonta lesz megrendezve. Ennek egy éves költsége 150.000 Ft lenne ,ha nem vagy Klubtag.

Szakmai Élővideók, olyan témával amelyek csak tanfolyamainkon,továbbképzéseinken tanulhatók meg.
-Heti rendszerességgel

Kedvezmény minden egyes vásárlásnál. Mindenki saját kuponkódot kap.
– 5% 10% 15%
-Lash Gabriel Webshopjában

Előre elkészített videóanyagok.
-Ezekből a videókból tudsz tanulni,illetve képezni magad,anélkül,hogy eljönnél továbbképzéseink egyikére. Melyeknek díja átlagosan 100.000 lenne. Te ezt INGYEN MEGKAPOD HA KLUBTAG VAGY!-Egy hónapban 3 – 6  videó.-Plusz megkapod a Szemináriumok és a Pillatábor videóanyagait visszamenőlegesen is.

INGYENES részvétel a Pillatáborban.
-Ha nem vagy klubtag, akkor a Pillatábor 159.000 Ft. Klubtagként azonban INGYEN eljöhetsz,csak az étkezést és szállást kell állnod,melynek díja 4 napra körülbelül 30.000 Ft.-Minden év Májusában megrendezzük.-Fontos,hogy ez a kedvezményed éljen,legalább 10 hónapig a klubban kell legyél,vagy a lentiekben látható egy éves bérleti díj megvásárlása esetén azonnal biztosítva lesz a helyed a Táborban.

Csoport,Fórum
– Egy zárt csoport tagja lehetsz,ahol a többi szakemberrel különböző témákat beszélhettek meg a szakmai és üzleti életről. Egy jó hír! Szakmai és üzleti mentorok ugyanúgy részesei ennek a Fórumnak. Havi rendszerességgel osztanak meg veletek információkat! Lehet tőlük kérdezni is!

Személyes Konzultáció
-Végül csak Neked személyre szabott konzultáció: (Ennek plusz díja a választott szolgáltatástól függ)
-SZAKMAI, Szempillaépítés-és hosszabbítás
-ÜZLETI
-MARKETING (Facebook,Instagram,hirdetések)-
-SAJÁT WEBOLDAL készítése-
-GOOGLE,SEO
Abban az az esetben ,ha nem vagy tag összesen 401.000 Ft-ba kerülne Neked, tagként ez mindössze 66.000 Ft-ba kerül,ami havi lebontásban 5500 Ft-ot jelent.
BÉRLETEK:
Havi bérlet: 5.500 Ft 5% vásárlási kedvezmény (minden vásárlásnál)
Éves bérlet: 66.000 Ft 15% vásárlási kedvezmény (minden vásárlásnál) plusz azonnali INGYENES részvételt biztosít a Pillatáborba.

A Klubtagságról Hiteles Tanúsítványt kapsz és a Klubban végzett Tanfolyamok,Továbbképzésekről Hitelesítő Oklevelet.

Szervezők:

 

Nagy Róbert EV./ Lash Gabriel

Nagy-Gábriel Éva EV./ Lash Gabriel

Közreműködő Partnereink:

Szabó György  EV. ( Weboldal készítés, Keresőoptimalizálás, Online marketing)

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

A szervezők vis maior esetén a szolgáltatás egyes részeitől vagy egészétől elállhatnak, azért felelősséget nem vállalnak !

Jelentkezni: a www.lashgabriel.hu oldalon. Minden információ és oktató anyag a www.lashgabriel.hu weboldalon keresztül kerül közlésre. A VIP Club tagoknak elérhető zárt fb csoport elérhetősége a jelentkezést követően kapott e-mailben fog szerepelni. Az fb csoportban tilos a többi felhasználót zavarni.

Csak a VIP Club tagoknak elérhető felületen nézhetőek meg az oktató anyagok. Az oktatói anyagokat szerzői jog védi,  sem kép sem hang másolása részben vagy egészben nem engedélyezett,  azok tartalmát megosztani bármilyen más felületen vagy közzétenni illetve adathordozóra tenni tilos ! Ha kiderül hogy valaki ezt a pontot megsérti azonnali kizárást von maga utána.

A Club tagságra kifizetett Havi és Éves Bérlet díját a csoportból való kilépés vagy kizárás vagy bármely más előre nem látható eseményre ( vis maior)-ra való hivatkozás miatt,  nem áll módunkban vissza utalni.

Fizetési határidők az e-mailben elküldött díjbekérőn találhatók. Fizetési határidő be nem tartása esetén automatikus kizárás lehetséges. Az első fizetési díjbekérő kiküldését követően annak lejárati határideje előtt ha fizetés nem könyvelődött számlánkra díjbekérő emlékeztetőt küldünk ki.

A jelentkezéskor és a tagság meghosszabbításakor paypalon , bankkártyán illetve banki előre utalással történik.

A VIP CLUB havi tagsági díj mindig az adott naptári hónap utolsó napjáig érvényes. Emellett visszamenőleg hozzáférést kap a VIP Club összes naptári hónapjaiban közzétett oktató anyagaihozMinden hónap 10.-ig ki kell egyenlíteni az aktuális naptári hónap tagsági bérletet. Ez alól kivétel az ÉVES VIP CLUB bérlet ami 12 naptári hónapra szól.

8. Online Verseny. Lash Art Stylist

  • A versenyző elfogadja az általános szerződési feltételeket.
  • A verseny nevezési díja visszamondás esetén nem visszatérítendő.
  • A versenyző munkája nem látható előzetesen közösségi felületeken.
  • A verseny munkát eredmény hirdetésig megosztani tilos. Különben a versenyző kizárásra kerül.
  • A szervezők a változás jogát fenntartják, vis maior esetén felelősséget nem vállalunk.
  • A versenyző által megadott információk a későbbiekben nem változtathatók.